Desinfectie van bierleidingen

Toepassingen van ozon reiniging in brouwerijen.

Het brouwen van bier is een natuurlijk proces.

Waarom reinigen we het dan niet op een natuurlijke manier zonder chemicaliën?

Met behulp van een plug & play RENA Vivo A serie kan dit eenvoudig en 100% betrouwbaar.

Bij het handmatig reinigen met schoonmaakmiddelen en/of stoom, is er geen garantie dat dit altijd goed gebeurt, bij een foute dosering en bij het niet op tijd ontdekken, kan de naam en faam van het bier breken.

Besparing in schoonmaak tijd en stroom- en water gebruik

Besparing op aanschaf en afvoer van chemicaliën en dus zeer milieu vriendelijk.

Schema brouwerij:

brochure: brouwerij toepassing

case study: Poppels brouwerij

case study: grebbestad_brouwerij

Uitleg brouwerij toepassingen: Brouwerij sanitation and disinfection

Toepassing van ozon in cafés en micro brouwerijen.

Ieder café en iedere micro brouwerij weet het belang van goed reinigen. De bijkomende terugkerende kosten en andere nadelen van het reinigen wil men graag verbeteren en goedkoper maken.

Met de komst van het nieuwe Beer Line Disinfection System zijn deze terugkerende kosten en andere nadelen geschiedenis. Het BLDS systeem kan worden gebruikt om sneller, efficiënter en zonder chemicaliën de installatie te reinigen.